ΕΠΙΛΥΣΗ Συμβουλευτική > ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ > Uncategorized > ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 1Γ/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 1Γ/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

  • Posted by: AXILLEAS MALIORAS

Εκδόθηκε η 1Γ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 9/25.2.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Παπαναστασίου 90

Τηλ. 2410616061

Αφήστε μια απάντηση