ΕΠΙΛΥΣΗ Συμβουλευτική > ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ > Uncategorized > ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2022

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2022

  • Posted by: AXILLEAS MALIORAS
Eκδόθηκε η με αριθμό 7Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 22.09.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Παπαναστασίου 90
Τηλ. 2410616061

Αφήστε μια απάντηση