Αιτήσεις ΑΣΕΠ

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων που προσφέρει η ΕΠΙΛΥΣΗ Συμβουλευτική μπορούν να αφορούν την εκτέλεση διαδικασιών για τις αιτήσεις διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Το γραφείο μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων ΑΣΕΠ, αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

 • Την συμβουλευτική καθοδήγηση του υποψηφίου.
 • Την στατιστική κατάταξη της προτίμησης των θέσεων.
 • Την συλλογή ή έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Την μετάφραση και επικύρωση των τίτλων σπουδών.
 • Την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο του ΑΣΕΠ.
 • Την ορθή συμπλήρωση της καρτέλας μητρώου υποψηφίου.
 • Την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων.
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης.
 • Την προετοιμασία του φακέλου.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης.
 • Την ενημέρωση του υποψηφίου για την έκδοση αποτελεσμάτων.
 • Την κατάθεση τυχόν ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.
 • Την διατήρηση των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονικό φάκελο για επόμενη αίτηση χωρίς να χρειάζεται εκ νέου η συλλογή τους όπου αυτό είναι εφικτό.